Kinh Văn 16 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

 • Kinh văn:
  • Sư viết: Ngũ tạng bênh các hữu sở đắc giả, ngũ tạng bệnh các hữu sở ố, các tùy kỳ sở bất hỷ giả vi bệnh. Bệnh giả tốt bất ứng thực, nhi phản bạo tử chi tất phát nhiệt giã.
 • Dịch nghĩa:
  • Thầy nói : Tạng nào trong 5 Tạng bệnh mà gặp sở đắc (cái nó thích hợp) thì khỏi. Tạng nào trong 5 Tạng Bệnh mà gặp sở ố (cái nó ghét) hoặc là cái nó không ưa thì làm thành bệnh. Người bệnh vốn không chịu ăn mà trái lại bắt ép họ ăn, tất phải phát sốt.
 • Vưu tại Kinh chú:
  • Sở đắc, sở ố, sở bất hỉ bao quát về ăn mặc, cư trú mà nói. Một tạng trong 5 tạng bị bệnh mà gặp cái sở đắc thì khỏi, có nghĩa là nó gặp khí, vị thích hợp với nó đủ làm an tạng khí mà trừ bệnh khí. Một tạng nào đó theo cái sở bất hý có nghĩa là gặp cái khí, vị mà nó ghét, nó kỵ. Cái chỗ mà nó ghét, nó kỵ đủ để nghịch với tạng khí mà trị cho bệnh tà. Người bệnh xưa nay không chịu ăn, mà lại bắt họ nghĩ tới chuyện ăn có nghĩa là thứ đồ ăn mà xưa nay họ không thích ăn mà bắt họ nghĩ tới thức ăn đó, đó là do khí của bệnh tà biến khí của tạng mà làm ra thế, ăn vào thì sẽ trị bệnh khí mà phát nhiệt.
 • Trình Lâm chú giải:
  • Nếu bệnh nhân xưa nay không thích ăn mà bắt họ ăn thì thức ăn sẽ nhập vào phần âm, mà trướng khí sẽ ở dương mà tất yếu phát nhiệt.

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo