Kinh Văn 58 – Mạch Chứng Và Cách Chữa Bệnh Ngược (Sốt Rét) – Y Gia Quán

Kinh viết: Sư viết: ngược mạch tự huyền, huyền sắc giả đa nhiệt, huyền trì giã đa hàn. Huyền tiểu, khẩn giả hà chi sai, huyền trì gia kha ôn chỉ huyền khẩn giả khả phát hãn, châm cưu dã, phù đại giả khả thổ chi. huyền sác giả phong phát dã, dĩ ẩm thực…

Chi tiết

Kinh Văn 59 – Mạch Chứng Và Cách Chữa Bệnh Ngược (Sốt Rét) – Y Gia Quán

Kinh văn: Bệnh ngược; dì nguyệt nhất nhật phát, đáng di thập ngũ nhật dù, thiết bất sai, đáng nguyệt tạn giải, như kỳ bất sai, đáng vân hà? Sư viết: thử kết vị trưng hà (1) danh viết ngược mâu cấp trị chị, nghỉ miết giáp tiễn hoãn. Chú thích: 1) Trưng hà: bệnh…

Chi tiết

Kinh Văn 60 – Mạch Chứng Và Cách Chữa Bệnh Ngược (Sốt Rét) – Y Gia Quán

Kinh viết: Sư viết: Âm khí cô tuyệt, dương khí độc phát tấc nhiệt nhi thiểu khí phiền can, thủ túc nhiệt nhĩ đục ẩu, đanh viết đan ngược (1). Nhược đan nhiệt bát hàn gia, tà khí nội tạng vu tắm, ngoại xá phân nhục chỉ gian, lệnh nhân tiêu thước thoát nhục. Chú…

Chi tiết

Kinh Văn 61 – Mạch Chứng Và Cách Chữa Bệnh Ngược (Sốt Rét) – Y Gia Quán

Kinh văn: Ôn ngược một giải kỳ mạch như bình, thân vô hàn, đan nhiệt cốt tiết đồng phiên thời ẩm bạch hổ gia quế chi thang chủ chi. Chú thích: Ôn ngược: một loại bệnh ôn nhiệt do có tà khí ẩn nấp ở trong (mùa đông) đến mùa hạ cần phải khí nắng,…

Chi tiết

Kinh Văn 62 – Mạch Chứng Và Cách Chữa Bệnh Ngược (Sốt Rét) – Y Gia Quán

Kinh văn: Ngược đa hàn giả danh viết mẫu ngược thục tất tán chủ chi. Dịch nghĩa: Bệnh rét lạnh nhiều gọi là Mẫu Ngược, Thục Tất tán làm chủ. Vưu tại kinh chú: Bệnh sốt rét là rét nhiều đó không phải thực sự lạnh do dương khí bị đàm ẩm áp chế không…

Chi tiết
Contact Me on Zalo