Kinh Văn 44 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp – Y Gia Quán

Luận viết: Bách hợp (1) bệnh giả, bách mạch nhất tông tất trì kỳ bệnh dã. Ý dục thực, phúc bất năng thực thường mặc mặc, dục ngọa, dục hành bất năng hành, đục ẩm thực hoặc hữu mỹ thời, hoặc hữu bất dụng văn thực khứa thời như hàn vô hàn, như nhiệt võ…

Chi tiết

Kinh Văn 45 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp – Y Gia Quán

Kinh văn: Bệnh Bách Hợp, sau khi Phát Hãn dùng Bách Hợp Tri Mẫu thang làm chủ Sách y tông kim giám viết: Bệnh bách hợp không nên phát hãn mà lại phát hãn thì bệnh sẽ không khỏi mà còn bị phiền táo dùng bách hợp trị mẫu thang để chữa nó còn tác…

Chi tiết

Kinh Văn 46 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp – Y Gia Quán

Kinh văn: Bách hợp bệnh, hạ chi hậu giả, hoạt thạch đại giá thang chủ chỉ Dịch nghĩa: Bệnh Bách Hợp sau khi cho Hạ, Bách Hợp Hoạt Thạch Đại Giả Thạch thang làm chủ. Vưu tại kinh chú: Bệnh bách hợp không được hạ mà lại hạ, thì tổn thương lý. Dùng hoạt thạch…

Chi tiết

Kinh Văn 47 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp – Y Gia Quán

Kinh văn: Bách hợp bệnh, thổ chi hậu giả, dụng hậu phương chủ chỉ (Bách hợp kê tử thang) Dịch nghĩa: Bệnh Bách Hợp sau khi cho thổ, Bách Hợp Kê Tử hoàng thang làm chủ Tào dĩnh phủ chú: Sau khi nôn mửa, dịch bị tổn thương, dương khí bốc lên, làm ảnh hưởng…

Chi tiết

Kinh Văn 48 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp – Y Gia Quán

Kinh văn: Bách hợp bệnh, bất kinh thể, ha, phát băn; bệnh hình như sợ giả, bách hợp địa hoàng thang chủ tri. Dịch nghĩa: Bệnh Bách Hợp chưa trải qua Hãn, Thổ, Hạ, chứng trạng còn như lúc ban đầu, Bách Hợp Địa Hoàng thang làm chủ. Sách Y tông kim giám viết: Bệnh…

Chi tiết

Kinh Văn 49, 50 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp (Biến) – Y Gia Quán

Kinh văn 49: Bách hợp bệnh, nhất nguyệt bất giải, biến thành khát giải, bách hợp tẩy phương chủ chi. Dịch nghĩa: Bệnh Bách Hợp một tháng không giải biến thành chứng khát, Bách Hợp Tẩy phương làm chủ. Từ Trung khả chú: Khát có dương khát, có âm khát. Nếu bệnh bách hợp sau…

Chi tiết

Kinh Văn 51 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp – Y Gia Quán

Kinh văn: Bách hợp bệnh, kiến vu âm giả, dĩ dương pháp cứu chi; kiến vu dương giả, dĩ âm pháp cứu chi kiến dương, công âm, phúc phát kỳ hãn, thư vi nghịch; kiến âm công dương, nãi phúc hạ chi, thử diệc vì nghịch. Dịch nghĩa: Bệnh Bách Hợp hiện ở Âm thì…

Chi tiết

Kinh Văn 52 – Cách Chữa Chứng Bệnh Bách Hợp – Y Gia Quán

Kinh văn: Hồ hoặc (1) chi vì bệnh, trạng như thương hàn, mặc dục miên, nhật bất đắc bế, ngoa khởi bất an, thực vụ hầu vị hoặc, hồ vu âm vi tức là nghĩa như vậy. Bất dục ẩm thực, ô văn thực xú, kỳ điện mục tác xích, tác hắc, tác bạch; thực…

Chi tiết

Kinh Văn 53, 54 – Cách Chữa Chứng Bệnh Hồ Hoặc – Y Gia Quán

Kinh văn 53: Thực vu hạ bộ tắc yết can, khổ sâm thang chủ chỉ Dịch nghĩa: Trùng mà dục loét hạ bệ, thì họng khô, dùng khổ sâm thang để chữa. Từ trung khả chú: Hạ bộ độc thịnh, làm tổn thương ở huyết mà gây ra họng khô; hầu thuộc dương, vết thuộc…

Chi tiết

Kinh Văn 55 – Cách Chữa Chứng Bệnh Hồ Hoặc – Y Gia Quán

Kinh văn Bệnh giả mạch sác, vô nhiệt vi phiền, mặc mặc đãn dục ngọa, hãn xuất, sơ đắc chi tam tứ nhật mục xích như cưu nhãn, thất bát nhật, mục xế hắc, nhược năng thực giải nhưng đi thành đã, xích tiểu đậu, đương quy tán chủ chi. Dịch nghĩa: Người bệnh mạch…

Chi tiết

Kinh Văn 56, 57 – Âm Dương Độc – Y Gia Quán

Kinh văn 56: Dương độc chi vi bệnh, diện xích ban ban như cầm vắt văn, yết hầu thống, thóa nùng huyết, ngữ nhật khả trị, thất nhật bất khả trị, thăng ma miết giáp thang chú chi. Dịch nghĩa: Dương độc chi vi bệnh, Mặt mắt loang lổ như vân gấm, yết hầu đau,…

Chi tiết
Contact Me on Zalo