Huyệt Thương Dương – Y Gia Quán

Ý nghĩa tên huyệt:   “Thương” là một trong năm nốt thang âm (Gam) của ngũ cung ngày xưa và được liên hệ bởi Kim trong ngũ hành. Thủ Dương Minh Đại Trường thuộc Kim, thuộc Dương. Kim phát âm “Thương”. Thương Dương và Thiếu Thương là những “Tỉnh” theo thứ tự của Thủ Dương…

Chi tiết
Contact Me on Zalo