Vị Thuốc Mật Ong (Phong Mật – Thạch Mật) – Y Gia Quán

Tính vị: – Tính: Bình – Vị: Cam Quy kinh: Tâm, Phế,Tỳ, Vị, Đại trường. Công năng: 1- Nhuận trường thông tiện 2- Nhuận Phế ninh thấu 3- Hoãn cấp chỉ thống 4- Dưỡng Vị sinh tân 5- Giải độc y sang Phân tích: Vị thuốc này ngọt bình, chất nhuận, tư bổ nhuận táo,…

Chi tiết
Contact Me on Zalo