ảnh minh họa

Bài Thuốc Tăng Dịch Thang – Y Gia Quán

(Ôn Bệnh Điều Biện) Thành phần: Huyền sâm 40g Mạch môn 32g Sinh địa 32g Cách dùng: Liều lượng trên theo nguyên phương, sắc nước uống. Tác dụng: Sinh tân nhuận táo, tăng dịch, nhuận tràng. Giải thích bài thuốc: Huyền sâm: tăng dịch, lượng huyết. Mạch môn: tư âm, dưỡng huyết, Sinh địa: lương…

Chi tiết
ảnh minh họa

Bài Thuốc Bổ Âm Liễm Dương Phương – Y Gia Quán

(Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh) Thành phần: Nhân sâm Thục địa Mạch môn Ngưu tất Đan sâm Phục thần Bạch thược Viễn chĩ Thán khương   Nguyên phương không ghi liều lượng. Cách dùng: Các vị sắc nước uống. Tác dụng: Âm vong bên trong, dương thoát ra ngoài. Ứng dụng lâm sàng: Biểu…

Chi tiết
Contact Me on Zalo