ảnh minh họa

Bài Thuốc Tăng Dịch Thừa Khí Thang – Y Gia Quán

(Ôn Bệnh Điều Biện) Thành phần: Huyền sâm 20-40g Tế sinh địa 16-32g Mạch môn 16-32g Đại hoàng 6-12g Mang tiêu 2-5g   Thơ: Mạch môn Sinh địa Huyền sâm Sinh tân, nhuận táo, tư âm, hoạt tràng Đại hoàng thông tiện, Mang tiêu Công bổ kiêm trị là điều đương nhiên Cách dùng: Sắc…

Chi tiết
Contact Me on Zalo