Vị Thuốc Đậu Quyển (Đậu Đen Nảy Mầm) – Y Gia Quán

Tính vị: – Tính: Bình – Vị: Cam Quy kinh: Vị Công năng: 1- Tán nhiệt giải thử 2- Hành thủy tiêu thũng 3- Khứ thấp trừ tý Phân tích: Liều dùng: Bào chế: Bảo quản: Kiêng kỵ: – Vô thấp nhiệt. Phương thang ứng dụng: – Gia vị tam nhân thang – Trị thủy…

Chi tiết
Contact Me on Zalo