Kinh Văn 17 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

 • Kinh văn:
  • Phu giả bệnh tại tạng, dục công (1), đáng tùy kỳ sở đắc nhi công chi. nhự khát giá trư lĩnh thang trừ giải phòng thử.
 • Chú thích:
  1. Công có nghĩa là trị
  2. Trư linh thang xem ở mục tiêu khát
 • Dịch nghĩa:
  • Phàm các bệnh tại Tạng muốn công nó đều tùy chỗ sở đắc mà công  như người bệnh khát cho uống Trư Linh thang. Còn lại đều phỏng theo đó.
 • Vưu tại Kinh chú:
  • Tà vốn vô hình, khi nó nhập vào kết ở tạng thì nó phải có chế để bám vào: nước, máu, đàm thực (để ăn) đều là nơi mà tà quy tập.
  • Như khát là thủy và nhiệt độ bị tà, mà nhiệt kết tại thủy cho nên dùng : trư linh thang để thủy lợi mà nhiệt cũng trừ. Nếu có ăn, ăn vào bị tà mà nhiệt kết ở đó thì dùng thừa khí thang tà hạ đồ ăn đó ra mà nhiệt cũng ra theo luôn. Nếu tà không bám vào 1 vật gì cụ thể, thì đó là tà vô hình thì phép trị có thể trị được tà không?

 

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo