Kinh Văn 15 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

 • Kinh văn:
  • Phu bệnh cố tật: Như di thốt bệnh (2) dương tiên trị kỳ thốt bệnh, hậu nãi trị kỳ cố tật dã
 •     Chú thích:
  1. Cố tật: Bệnh đã lâu ngầy không khỏi được
  2. Thốt bệnh: Bệnh mới mắc
 • Dịch nghĩa.
  • Phàm người bệnh cố tật, lại mắc thêm bệnh đột nhiên, nên trị bệnh đột nhiên trước rồi sau mới trị cố tật.
 • Sách Y tông kim giám viết:
  • Cố tật là bệnh cũ, thốt bệnh là bệnh mới. Phải lấy bệnh cũ là bản là hoãn, bệnh mới là tiêu là cấp, cấp tắc trị tiêu, hoãn tắc trị bản, cho nên trước trị thốt bệnh sau trị cố tật.
 • Vưu tại Kinh chú:
  • Bệnh mới thì dễ chữa cho nên phải chữa trước, cố tật khó trị tận gốc, cho nên phải từ từ tính sau.

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo