Kinh Văn 7 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

 • Kinh viết:
  • Sư viết: Thốn khẩu mạch động giả, nhân kỳ vượng thời mà động, giả bệnh can vượng sắc thanh, tứ thời các tùy kỳ sắc, can sắc thanh mà phản sắc bạch, phi kỳ thời sắc mạch, giai đang bệnh.
 • Dịch nghĩa:
  • Thầy nói :Thốn khẩu mạch động, nhân khi vượng thời mà động, giá như Can vượng sắc xanh, bốn mùa, mồi mùa tùy sắc của nó. Nếu Can sắc xanh mà trái lại sắc trắng, Sắc Mạch chẳng hợp thời, đều phải bệnh
 •  Vưu tại Kinh chú:
  • Vượn thời là thời đến mà khí vượng, mạch theo đó mà động cả màu sắc cũng ứng theo, nhự can vượng ở mùa xuân, mạch huyền sắc xanh đó là bình thường. Suy ra 4 mùa đều như thế, không có mùa nào không theo qui luật đó. Nếu sắc đáng lẽ màu xanh mà lại là trắng đó là sắc không hợp thời không những can bị bệnh mà phế cũng bị bệnh. Đó là do khí phạm vượng mà thành cho nên nói sắc mạch đều đang bệnh
 • Nhận xét:
  • Kinh văn này nói về sự thích ứng của mạch sắc với tứ thời mà ảnh hưởng đến cơ năng sinh lý con người thông qua sắc, mạch, tuy nhiên trên lâm sàng cần kết hợp chặt chẽ chứng trạng, sắc, mạch mà chẩn đoán bệnh cho chính xác. Ví như thời bệnh đang xuân ứng với can, can mạch sẽ huyền, can sắc sẽ xanh nhưng sắc không xanh mà lại trắng hoặc mạch không huyền mà lại mao là đang bị bệnh.

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo