Kinh Văn 5 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

 • Kinh viết:
  • Sư viết: Tức diệu kiên (1) giả, tâm trung kiên (2) tức dẫn hung trung thượng khí giả, khái, tức trường khẩu, đoản khí giả, phế suy thóa mạt.   
 • Chú thích:
  1. Kiên là vai
  2. Kiên là cứng
 • Dịch nghĩa:
  • Thầy nói thở lay động vai là trong Tâm cứng (Tà Khí thực). Thở kéo hơi lên từ trong ngực là ho. Thở há miệng, hơi ngắn là Phế Nuy (Phổi teo), nhổ bọt giải.
 • Vưu tại Kinh chú:
  • Trong tim cứng, khí thực mà thở ra thở vào bị trở ngại nên thở thì lắc vai Ho là do khí nghịch lên mà phế không giáng được thì khi thở làm khí trong ngực bị kéo lên. Phế suy thóa nước bọt là khí bị tổn thương mà hơi thớ phân bổ khó nên há miệng, đoản khí, Đó là vì bệnh mà hại tới khí.
 • Nhận xét:
  • Kinh văn nói về bệnh tình của sự hô hấp là do trong ngực bị bế tắc mà hô hấp khó và khi thở thì lắc vai. Thứ hai là do khí nghịch thượng xung lên phế tạo thành hiện tượng ho, thứ 3 là do phế suy làm cho tông khí kém mà đoản hơi.

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo