Kinh Văn 32 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn:

Thấp gia (1) chi vi bệnh, nhất thân tận thống phát nhiệt, thân sắc như hắc hoàng dã.

Chú thích:

  1. Thấp gia: người vốn có bệnh thấp.

Dịch nghĩa:

Thấp gia (người bệnh Thấp) khi phát tán khắp cả mình đau nhức, phát sốt, mình vàng như xông cho vàng

Trình Lâm chú:

Tỳ chủ cơ nhục toàn thân, thấp là âm tà nhập uất trong cơ phu đều không tản ra làm toàn thân đau nhức phát sốt. Dương mình ứ nhiệt thì sắc vàng tươi sáng như quả quít chín, thái âm hàn thấp thì sẽ vàng hun.

Vưu tại kinh chú:

Thấp thịnh ở ngoài thì dương phải uất ở trong, Thấp thịnh ở ngoài làm đau mình mẩy, dương uất ở trong thì phát sốt. Nhiệt hợp với thấp cùng giao nhau chứng uất thì màu da vàng hun (như màu hun khói) màu vàng mà tối là do thấp khí trầm trệ. Nếu là nhiệt hoàng thì màu vàng mà sáng gọi là vàng như qua quít chín.

Nhận xét:

Thấp là ám tà trọng trọc, khi xâm nhập vào người và khớp xương thì làm khớp xương đau nhức, toàn thân đau nhức do thấp uất mà phát sốt và chứng phát cơ phu gây ra sắc vùng như hun khói.

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo