Kinh Văn 12 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

 • Kinh văn:
  • Vấn viết: mạch thoát nhập tạng tức tử, nhập phủ tức dũ, hà vị dã?
  • Sư viết: phi vi nhất bệnh, bách bệnh giai nhiên; thí như tẩm đàm sang (1), tòng khẩu khởi lưu hướng tứ chi giả khả trị, tòng tứ chi lưu lai nhập khẩu giả bất khả trị, bệnh tại ngoại giả khả trị, nhập lý giả tức tử.
 • Chú thích:
  • Tẩm dâm sang: bênh lở, có nước nhờn chảy ra dầm dề rất ngứa, trước lở bằng hạt gạo, sau lan thành từng mảng.
 • Dịch nghĩa:
  • Hỏi rằng : Mạch Thoát nhập Tạng thì chết, nhập Phủ thì khỏi là tại sao ?
  • Thầy đáp : không phải là một bệnh mà trăm bệnh đều như vậy. Thí dụ : như Tẩm dâm sang bắt đầu mọc từ miệng lan ra tay chân thì có thể trị được, từ tay chân chảy lan tới miệng thì không trị được. Bệnh ở ngoài có thể trị, nhập Lý thì chết.
 • Vưu tại Kinh chú:
  • Mạch thoát là tà khí mạch thêm, chính khí bị át, kinh toại không thông, mạch tuyệt giống như thoát mà không phải mạch thoát thuộc về chứng bạo quyết, quyết bệnh nhập tạng thì sâu mà khó xuất ra, khí kiệt không phục hồi được sẽ chết. Nếu quyết bệnh nhập phủ thì bệnh ở nông mà dễ thông đạt, khí vận hành mạch xuất gia thì bệnh khỏi.
 • Nhận xét:
  • Kinh văn 11, 12 nói về bệnh tình biến hóa nông sâu nặng nhẹ thông qua biểu hiện ở tạng hay phủ. Qua đó giúp cho việc tiên lượng trong điều trị bệnh.Bệnh ở phủ (thuộc dương) phần nhiều là bệnh nhẹ và nông nên dễ chữa, còn bệnh ở tạng (thuộc âm) bệnh nặng và sâu thì khó chữa.

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo