Kinh Văn 10 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

 • Kinh văn:
  • Vấn viết: Kinh vấn (dương) “quyết dương độc hành” hà vị dã ?
  • Sư viết: Thử vi hữu dương vô âm cố xưng quyết dương
 • Dịnh nghĩa:
  • Hỏi rằng : Kinh nói ‘Khuyết Dương độc hành’ là như thế nào ?
  • Thầy đáp : đấy là có Dương không Âm cho nên xưng là ‘Khuyết Dương’
 • Vưu tại Kinh chú:
  • Quyết dương độc hành, khí có đương quyết nghịch lên dương mất thì âm đắc vượt lên.
 • Nhận xét:
  • Như nội kinh nói: “âm bình dương bĩ tỉnh thần nãi trị, âm dương ly quyết, tinh khi nãi tuyệt”. Ở đây Trọng Cảnh nói rõ có dương vô âm là nói tính thiên tháng cực độ, có dương mà không có âm là, có thăng mà không có giáng, chỉ có đi lên cho nên gọi là quyết dương.

Người đăng: BS.Trần Văn Toàn

🔎 Tra cứu thông tin tiện ích hơn trên App Tuệ Y

🌐 Link tải CH Play: Tuệ Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo